Które kwiaty nadają się na łąkę
Uprawy rolnicze

Dofinansowanie na pasy kwietne

Dofinansowanie na pasy kwietne śródpolne

Dofinansowanie na pasy kwietne jest związane z Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027. O pieniądze można wnioskować od 2023 roku, jeśli spełnia się określone zasady. Polityka rolna opublikowana przez Ministerstwo Rolnictwa w 2023 roku będzie obowiązywać do 2027 roku i w jej ramach zawarto Interwencję nr 7 “Bioróżnorodność na gruntach ornych”. Podstawowym wymaganiem do otrzymania środków jest posiadanie planu działalności rolnośrodowiskowej.

Jaka stawka na dofinansowanie na pasy kwietne?

W ramach dofinansowania można uzyskać corocznie, przez okres 5 lat, kwotę 3501zł na 1ha za tworzenie wieloletnich pasów kwietnych. Informacja o aktualnych stawkach jest podana na stronie Ministerstwa, co można sprawdzić tutaj: https://www.gov.pl/web/arimr/stawki-platnosci32 Jest to pierwszy wariant realizacji interwencji.

Oprócz śródpólnych pasów kwietnych, drugi wariant mówi, że można jeszcze uzyskać dofinansowanie na Ogródki Bioróżnorodności, a aktualna stawka publikowana na stronie Ministerstwa to 2342 zł/ha. Na temat ogródków bioróżnorodności artykuł pojawi się wkrótce.

Dofinansowanie na pasy kwietne
Dofinansowanie pasy kwietne

Jak i gdzie założyć pas kwietny na gruncie ornym, aby otrzymać dofinansowanie na pasy kwietne?

Mówimy o pasie roślin kwitnących będących ostoją bioróżnorodności, w tym szczególnie dla owadów zapylających, o szerokości od 3 do 9 metrów. Pasy mają mieć powierzchnię nie mniejszą niż 0,1ha. Jeśli chcemy założyć więcej niż jeden pas kwietny, odległość między nimi musi byc większa niż 50m.  Ponieważ celem jest stworzenie korytarzy dla zwierząt, lokalizacja pasów ma być najlepiej taka, aby połączyć istniejące zadrzewienia śródpólne, niewielkie zbiorniki wody czy też obniżenia terenu porośnięte krzewami. Jeśli na polu są takie obiekty, pas kwietny powinien je obejmować, o ile jest to możliwe.

Wysiew roślin na pasie kwietnym można przeprowadzić albo po 15 sierpnia do końca października (wysiew ozimy) albo od 1 kwietnia do 15 maja (jako wysiew wiosenny). Rośliny wysiane w pasie kwietnym są wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia, w dalszych punktach tego artykułu będziemy je dokładnie wymieniać. Ważne, aby trawy (rośliny jednoliścienne) stanowiły maksymalnie 20%, reszta to rośliny zielne kwitnące. Należy wybrać minimalnie 10 roślin z tabelki, w tym 6 wieloletnich. W kolejnych latach można je dosiewać, nie trawy, ale pozostałe rośliny. Jeśli ilość pożądanych gatunków zmniejszy się do 5, konieczna jest dosiewka, aby bez obaw oczekiwać otrzymania środków w ramach dofinansowanie na pasy kwietne.

Uwaga, pod wysiew należy usunąć z gruntu niepożądane rośliny, i nie wolno stosować herbicydu. To znaczy że trzeba teren przeorać i jeszcze uprawić płytko, aby ograniczyć rozrost chwastów.

W broszurze informacyjnej Ministerstwa propnowana ilość nasion to około 20kg na 1ha, niemniej jednak na przykład drobne nasiona roślin wieloletnich wystarczy wysiać w ilości około 8kg na hektar, bo to wystarczy do pokrycia gleby roślinami pod względem wydajności danego gatunku. Proponowana głębokość siewu to 5cm.

Podajemy tu dane opublikowane na stronie rządowej, nie opieramy się na artykułach z prasy aby opierać się na tekście źródłowym samego rozporządzenia: https://www.gov.pl/web/arimr/interwencja-7-bioroznorodnosc-na-gruntach-ornych

Jakie gatunki roślin można wysiać na pasie kwietnym?

Tabela zamieszczona w załączniku do rozporządzenia o interwencji 7.1 pasy kwietne zawiera gatunki roślin w podziale na jednoroczne, dwuletnie i wieloletnie. Ma to znaczenie, gdyż należy stworzyć mieszankę minimalnie 10 gatunków, z czego 6 wieloletnich. Wśród nich muszą być zarówno rośliny uprawne (takie jak gryka), jak dzikie (takie jak wrotycz). Wśród roślin dziko rosnących muszą być też wieloletnie i dwuletnie. Nie może być nasion gatunków niepożądanych. Im więcej dzikich roślin wieloletnich, tym większa trwałość mieszanki.

Wykaz roślin na wieloletnie pasy kwietne

Utrzymywanie pasów kwietnych w kolejnych latach w celu uzyskania dofinansowania

Pasy kwietne mają zawierać pożądane gatunki jak wyżej, jeśli ich liczba spada do 5, należy podsiać (co najlepiej wykonać na jesień, wtedy jest najlepszy termin na rozsiewanie roślin wieloletnich, czyli bylin). Przed podsiewką nie robimy orki, tylko bronowanie.

Na pasach kwietnych śródpolnych objętych środkami na dofinansowanie na pasy kwietne zakazany jest: wypas zwierząt, nawożenie sztuczne i naturalne, w tym wylewanie osadów ściekowych, środki ochrony roślin, przeorywanie, stosowanie ich jako dróg dojazdowych, składowanie na nich obornika, słomy, siana, odpadów, parkowania maszyn rolniczych i pojazdów.

Koszenie pasów kwietnych odbywa się jesienią od początku września do końca października, ale tylko 50% powierzchni w jednym roku. W kolejnym roku można skosić drugą połowę, a tą koszoną wcześniej zostawić bez koszenia. Istotne, aby maksymalnie po 2 tygodniach od wykoszenia zabrać pokos, nie można go zostawić, nawet po rozdrobnieniu. Wysokość koszenia conajmniej 10cm aby nie zniszczyc rozet roślin wieleletnich. Dofinansowanie na pasy kwietne jest zależne od ich utrzmania, stąd tak dokładne wytyczne.

Oczywiście na pasach kwietnych nie wolno stosować żadnych środków ochrony roślin oraz nawozów. Zresztą, nie ma takiej potrzeby, bo nie ma zarejestrowanych środków skutecznych w uprawie tego typu roślin, a nawozy ograniczają ich rozwój, promując trawy, więc stosowanie wszelkiej chemii jest bezsadne i nieuzasadnione ekonomicznie. Dofinansowanie na pasy kwietne właśnie dlatego ma sens, aby nie wykonywać takich zabiegów.

Rośliny niepożądane w wieloletnich pasach kwietnych

Tutaj przedstawiamy spis roślin których na wieloletnich pasach kwietnych być nie może. Oczywiście należy sprawdzić, czy w miejscu przez które chcemy przeprowadzić taki pas, nie ma siedlisk takich roślin. W tym szczególne znaczenie mają drzewa. O ile rośliny zielne zostaną prawdopodobnie zniszczone przez początkową orkę, bronowanie i przygotowanie gruntu, to niewielkie zadrzewienia czy zakrzaczenia są poszukiwanym elementem składowym pasów zieleni, warto pod względem ekonomicznym przeprowadzić pas przez istniejący zagajnik czy grupę krzewów. Warto zatem sprawdzić, czy w takich miejscach nie znajdują się rośliny niepożądane. Dofinansowanie na pasy kwietne może teoretycznie zostać wstrzymane jeśli rozwiną się na nich siedliska tych niepożądanych roślin.

wykaz-roslin-niepozadanych-2str

Mieszanka nasion kwiatów na wieloletnie pasy kwietne

Naszą propozycją jest następująca mieszana nasion:

Kwiaty przydrożne nasiona

Spełnia ona wymagania, jest dość trwała i można ją zastosować. Jeśli chodzi o wydajność, w siewie ręcznym trzeba użyć około 20kg nasion, czyli bardzo dużo. Jednakże w siewie mechanicznym, kiedy zostawiamy puste międzyrzędzia, można jej użyć znacznie mniej. Aby rozsiać nasiona bardziej ekonomicznie, można rozmieszać je z piaskiem, śrutą sojową/kukurydzianą itp. Zatem aby zmaksymalizować zysk z terenu przeznaczonego na pasy kwietne, należy je raz wysiać i przez kilka sezonów można z tego korzystać. Dofinansowanie na pasy kwietne jest przyznawane co roku, a inwestycja jest wieloletnia, dlatego powinna się opłacić. Oczywiście nie można wykluczyć że rośliny nie będą się multiplikować tak dobrze, aby nie była konieczna dosiewka, ale i tak przeprowadzamy ją dopiero gdy wymaganych roślin jest mniej niż 5, więc należy oczekiwać że utrzymywanie takich pasów będzie intratne w kolejnych latach, po pierwszym roku od inwestycji. Dofinansowanie na pasy kwietne przyznane już po pierwszym roku powinno wynagrodzić do zera koszty poniesione.

 

Podobne

Leave a Comment

0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu